Medlemmer

Medlemmer

Klubblad

Klubblad

Referat fra generalforsamlingen

2019Posted by Erling Hansen Sat, May 04, 2019 10:49:05

Generalforsamling 4. maj 2019 på Faaborg Camping


1. Valg af dirigent.
John (4) meldte sig som ordstyrer.


2. Formandens beretning.
Der er ikke noget at berette, business as usual.


3. Fremlæggelse af regnskab.
Regnskabet blev sendt rundt til gennemsyn, der var ingen bemærkninger.
Der var 30 betalende medlemmer ved generalforsamlingens afslutning.
Der er stadig enkelte medlemmer som mangler at betale.
Vi sender lige en reminder ud.


4. Valg til bestyrelsen, på valg: kassereren
Belinda (26) genopstiller, hun er hermed valgt.


5. Valg af træfudvalg
Henrik (8) og Karin (19) har valgt at trække sig, hvis der skulle
være nogen andre fra Fyn som kunne tænke sig at være med må de melde sig.
Jyllandsudvalget fortsætter som hidtil.


6. Behandling af indkomne forslag.

Fra bestyrelsesmødet:


Forslag fra Henrik (8), hvad med om træfudvalgene får et
lille beløb til leje af telt/lokale til træffene.
Der er bevilget 500,- kr. til brug af leje af lokaler, der hvor vi kan låne
lokaler gratis bliver der så ikke brug for det beløb.


Der blev fremstillet forslag om at hæve det årlige kontingent til 200,- kr.
Forslaget blev nedstemt, vi har jo stadig en del penge i kassen, vi kan altid
hæve det senere hvis det bliver aktuelt.

7. Eventuelt.
Det er meget vigtigt at i giver besked om hvor mange der kommer til jubilæumstræf pga. madbestilling.


mvh Erling Hansen (10)Jubilæumstræf 22-25 aug 2019

2019Posted by Erling Hansen Sat, May 04, 2019 09:29:53

Hej alle medlemmer, så er det 10 år siden, at vores klub blev stiftet,
og det skal da fejres !


Det sker på Hindsgavl camping fra den 22 .8. Til 25.8 2019.
Der er reserveret hytter i alt 6 stk. , 2 stk. Til 6 pers. og 4 stk. Til 4 pers.

De er reserveret indtil 30.6.2019, så i skal tilmelde jer, hurtigst muligt,
og husk at sige at i kommer fra nordisk Ford P Klub.


Klubben giver mad lørdag aften den 24.8.2019, TILMELDING NØDVENDIGT, dvs. Ingen tilmelding = ingen mad . Så ring eller skriv til Karin på tlf 51706211,
inden den 10.8.2019 vedr.Mad Tilmelding.


Lørdag aften laver vi pakkespil , så i bedes tage 1 pakke med pr.pers.
Vi glæder os til at se så mange som muligt, som vil komme til en fornøjelig weekend.


Kontakt til camping pladsen :
Hindsgavl camping
Søbadvej 10, 5500 Middelfart
Tlf. 64415542
Mange Hilsner fra
Lotte, Jan, Henrik og KarinGeneralforsamling 4. maj 2019

2019Posted by Erling Hansen Thu, March 28, 2019 19:45:40
Hej!

Hermed indkaldes til generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes

lørdag 4. maj 2019 kl 10.00 på Faaborg Camping

Generalforsamlingens dagsorden1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Valg til bestyrelsen, på valg: kassereren
5. Valg af træfudvalg
6. Behandling af indkomne forslag.

Fra bestyrelsesmødet:
……….Forslag fra Henrik (8), hvad med om træfudvalgene får et
……….lille beløb til leje af telt/lokale til træffene.
……….Der blev fremstillet forslag om at hæve det årlige kontingent til 200,- kr.

7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden eller et bestyrelsesmedlem i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Eller send forslag på erling@nordiskfordpklub.dk
mvh Erling Hansen (10)

Jyllandstræf 14.-16. juni 2019

2019Posted by Erling Hansen Wed, March 13, 2019 23:30:38
Så er campingplads til midterste træf på plads

Adressen er:

Vikær Strand Camping
Dundelum 29
6100 Haderslev
Tlf.: 74 57 54 64
mail: info@vikaercamp.dk
Hjemmeside

Der er hytter til rådighed og vi kan gratis
låne et opholdsrum.

Husk at nævne at i kommer fra Nordisk Ford P Klub

/mvh Kjeld (6)

Referat fra bestyrelsesmødet 2. marts 2019

2019Posted by Erling Hansen Tue, March 05, 2019 17:17:59

Referat fra bestyrelsesmødet

Regnskabet blev sendt rundt til gennemsyn, der var ingen bemærkninger


For at undgå højsæsonen fandt vi ud af at det bedste var at fastlægge
midterste træf til weekenden ved udgangen af uge 24 dvs. i år bliver det 14-16 juni.


Forslag fra Henrik (8), hvad med om træfudvalgene får et lille beløb
til leje af telt/lokale til træffene, vi tager det med som punkt
til generalforsamlingen.

Der blev fremstillet forslag om at hæve kontingent til 200,- kr.
Kommer også med som punkt på generalforsamlingen.

Erling Hansen medlem nr. 10

Fynstræf 3.-5. maj 2019

2019Posted by Erling Hansen Tue, March 05, 2019 16:41:02
Hej alle!

Så er fynstræffet faldet på plads til 3, 4 og 5 maj.
Det afholdes i år på Faaborg Camping.
DET ER MEGET VIGTIGT AT I HURTIGST MULIGT
FÅR BOOKET EN HYTTE.
Dem der først kommer om lørdagen må gerne
sige det da der skal bestilles morgenbrød.

Adressen er:

Faaborg Camping
Odensevej 140
5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 77 94
mail: info@faaborgcamping.dk

https://faaborgcamping.dk/

På vegne af Lotte Mortensen
Erling (10)


Bestyrelsesmøde og Klubeftermiddag lør 2. marts 2019

2019Posted by Erling Hansen Sun, February 17, 2019 17:05:38

Der er Bestyrelsesmøde

lørdag 2. marts 2019 kl 12.00

Herefter ca. kl 14.30 er der klubeftermiddag

hvor alle medlemmer er velkomne.

Det foregår hos Benny og Belinda

Havrekær 4

5474 Veflinge

mvh Erling Hansen (10) smiley