Medlemmer

Medlemmer

Klubblad

Klubblad

Generalforsamling 5. maj 2012

2012Posted by Erling Hansen Wed, April 11, 2012 18:02:02

Den ordinære generalforsamling afholdes

lørdag 5. maj 2012 på Egtved Camping

Generalforsamlingens dagsorden


1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Valg til bestyrelsen, på valg: Formanden
5. Valg af træfudvalg

6. Div. Emner: Deltagelse i Fredericia bilmesse.

Julefrokost: vi kunne tænke os at arrangere en julefrokost i år

Kim (11) vil finde ud af om vi kan leje spejderhytten Ved Vejlby Fed.

7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage forinden.