Medlemmer

Medlemmer

Klubblad

Klubblad

Generalforsamling på Ronæs 2017

2017Posted by Erling Hansen Wed, March 29, 2017 13:16:42

Der indkaldes hermed til generalforsamling I Nordisk Ford P Klub DK.

Den ordinære generalforsamling afholdes
lørdag 6. maj 2017 på Ronæs Camping
Mødet starter efter morgenkaffen omkring kl. 10.00

Generalforsamlingens dagsorden


1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Valg til bestyrelsen, på valg: kassereren
5. Valg af træfudvalg

6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Eller send forslag på erling@nordiskfordpklub.dk


------------------------------


/mvh Erling Hansen (10)