Medlemmer

Medlemmer

Klubblad

Klubblad

Indkaldelse til generalforsamling

2018Posted by Erling Hansen Sat, April 14, 2018 03:32:47

Hej kære venner!

Der indkaldes hermed til generalforsamling I Nordisk Ford P Klub DK.
Den ordinære generalforsamling afholdes
lørdag 5. maj 2018 på Kruså Camping
Vi regner at starte mødet efter morgenmaden omkring kl. 10.00
Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Valg til bestyrelsen, på valg: Formanden
5. Valg af træfudvalg
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

mvh Erling Hansen (10)