Medlemmer

Medlemmer

Klubblad

Klubblad

Referat fra Generalforsamling

2018Posted by Erling Hansen Mon, May 07, 2018 02:03:09

Referat fra Generalforsamling 5. maj 2018


1. Valg af dirigent.
Kjeld (6)

2. Formandens beretning.
Intet nyt at berette og der sker jo ikke så meget.

3. Fremlæggelse af regnskab.
Regnskabet blev sendt rundt til gennemsyn. Der var ingen særlige bemærkninger.

4. Valg til bestyrelsen, på valg: Formanden
Formanden John (4) modtager genvalg.

5. Valg af træfudvalg
Træfudvalg fortsætter med nuværende besætning.

6. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra Lotte (20): Hvad med at forlange at træfudvalgene reserverer campingplads 3 måneder før træffene. I nogle tilfælde er måske nødvendigt at booke året i forvejen da der på nogle pladser er vinterlukning.

7. Eventuelt.
Hvad med at reducere træf til første og sidste træf og så holde et endagstræf i stedet for det midterste hvor man f.eks. finder et sted hvor der kommer andre oldtimere. Dette vil blive behandlet på en ekstraordinær generalforsamling som afholdes på midterste træf i juni.


Næste år har vi 10 års jubilæum, lige som ved 5 års jubilæum udvides med en dag således at træf kører fra torsdag til søndag. Belinda (26) foreslog at forlægge jubilæumstræf til sidste træf da det her er nemmere at lave aftaler med campingpladsen, det er hermed besluttet.

Referent, Erling (10)