Medlemmer

Medlemmer

Klubblad

Klubblad

Generalforsamling 2015

2015Posted by Erling Hansen Tue, March 31, 2015 21:25:27

Den ordinære generalforsamling afholdes

lørdag 2. maj 2015 kl. 10.00 på

Løgballe Camping

Løgballevej 12
7140 Stauby

Generalforsamlingens dagsorden


1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Valg til bestyrelsen, på valg: kassereren
5. Valg af træfudvalg

6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Erling Hansen (10)