Medlemmer

Medlemmer

Klubblad

Klubblad

Generalforsamling 2016

2016Posted by Erling Hansen Sun, April 17, 2016 03:20:33

Den ordinære generalforsamling afholdes

lørdag 7. maj 2016 kl. 10.00 på

Sinebjerg Camping

Sinebjergvej 57 b
5600 Fåborg
Tlf :62601440

Generalforsamlingens dagsorden


1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Valg til bestyrelsen, på valg: Formanden
5. Valg af træfudvalg

6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Erling Hansen (10)